Menu

Børneråd

Børnerådets formål er at sætte rammerne for alle aktiviteter i fra forældre/barn til U12.
Børnerådet skal bestå af forældrerepræsentanter, trænere, samt klubbens børneudviklingstræner og et medlem af bestyrelsen.

Børnerådets første opgaver er, at rekruttere flere forældre/forældregrupper, gennemgå Galten FS Fodbolds "røde tråd", samt se på hvordan vi kan implementere flere af DBU´s anbefalinger til DBU børneklubber.

Børneråd

Luk