Menu

GFS Fodbold Børnepolitik

Politik for brug af omklædningsrum
Politikken omhandler bl.a. regler og retningslinjer for: Brug af omklædningsrum før og efter fodbold, Mobiltelefoner i omklædningsrum, Generel adfærd i omklædningsrum, Ingen voksne må være alene med et enkelt eller få børn og Aldersgrænse for unisex-omklædningsrum.
”Børn og voksne skal kunne færdes bekymringsfrit i omklædningsrum i forbindelse med fodbold i Galten FS. Derfor har vi lavet en række regler, som skal sikre, at ingen risikerer at blive krænket eller udsat for anden uhensigtsmæssig opførsel, ligesom de voksne skal beskyttes mod uberettiget mistanke herom. Omklædning er en vigtig del af det at være en del af et fællesskab, ligesom det også tjener det formål at gøre børn og unge mere dannede i forhold til kroppen.”
Politik for kommunikation og brug af sociale medier
Politikken omhandler bl.a. regler og retningslinjer for: Kommunikation på sociale medier eksternt, Brug af KampKlar, Facebook, Instagram osv., Kommunikation med enkelte spillere, forældre og øvrige, Ansvar for en god tone på holdets sociale medier, Sprogbrug generelt og specifikt i forhold til bestemte modtagere, Privat kontakt til børn uden for klubben, Børnefodbold uden skæld ud, Indhentning af referencer på nye trænere, Inddragelse af forældre og Velkomst af nye børn og forældre i klubben.
”I GFS Fodbold taler vi ordentligt til hinanden og behandler i det hele taget hinanden med respekt. Derfor har vi lavet en række regler, som skal sikre dels, at kommunikation og sprogbrug er acceptabel, dels skal sikre trænere og ledere mod at skulle stå til rådighed for kommunikation om fodbold 24/7.”
Politik for bekæmpelse af mobning og mistrivsel
Politikken omhandler bl.a. regler og retningslinjer for: Procedure ved henvendelse om mobning, digital mobning mv., Holdopdeling og gruppedynamik, Brug af konkurrence med et udviklende fokus, Procedure ved spottet mistrivsel og Indsats(er) for at tilvejebringe ophør af spottet mistrivsel/mobning.
”Ingen skal føle sig mobbet eller mistrives i GFS Fodbolds store sociale fællesskab. Derfor har vi lavet en række regler, der skal sikre inklusion i fællesskabet og dermed modvirke mistrivsel og/eller mobning. Desuden har vi beskrevet procedurer for handling ved evt. spottet mistrivsel eller henvendelse herom.”
Politik for bekæmpelse af seksuelle krænkelser
Politikken omhandler bl.a. regler og retningslinjer for: Indhentning af lovpligtige børneattester, Acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt, Retningslinjer for overnatningsforhold, Besøg af/hos børn uden for klubben, Procedure ved mistanke om seksuelle krænkelser eller henvendelse herom, Proces for kontakt til myndigheder og Nyttige links.
”GFS Fodbold tager selvfølgelig klar og tydelig afstand til en hver form for krænkelser, herunder også seksuelle krænkelser. Alle børn og unge skal kunne føle sig trygge og tilpasse, når de er i regi af GFS Fodbold. Derfor har vi lavet en række regler, der skal sikre forebyggelse af seksuelle krænkelser, men som også skal sikre trænere og ledere mod uberettiget mistanke herom.”
Luk